Cerimonia da luz

Para celebrar a «cerimonia da luz» ou «cerimonia da unidade» úsanse dúas velas pequenas (ou dúas velas finas), que representan os noivos, e unha vela máis grosa (ou máis grande), que simboliza a nova vida en común.

O ritual consiste en que os noivos acenden primeiro as súas velas e, posteriormente, con elas acenden a vela maior, que simboliza a súa unión.

O habitual é facer este rito xusto despois de outorgardes o consentimento mutuo ou tras o intercambio das alianzas.

Simbolismo

As velas pequenas simbolizan o voso pasado, o que fostes nas vosas vidas independentes. A partir da unión (vela grande), iniciades un proxecto maior, un proxecto común. A luz da vela alumeará o voso camiño e daravos esperanza nos momentos de fatiga.

Variacións

É un ritual fermoso que, ademais, dá xogo, podéndose introducir variacións:

— Acender as velas pequenas durante a cerimonia ou mantelas acesas desde o comezo.

— Poden ser os padriños ou outras persoas as que acendan as velas pequenas e llelas entreguen aos noivos.

— Despois de acenderdes a vela grande, podedes apagar as pequenas ou, pola contra, deixalas acesas, simbolizando así que, a pesar da vida en común, mantedes as vosas propias identidades.

+ Cerimonias de casamento civil:

Comments are closed.